Cerita Kita

Published by Gunardi Indrawan on Sen, 10/30/2017 - 20:03

WAKAF DALAM SYARI'AT ISLAM

WAKAF DALAM SYARI'AT ISLAM

Secara bahasa, Ibnu Faris berkata, “‘و-ق-ف’ adalah kata dasar yang menunjukkan makna berdiam diri pada sesuatu.”

Al-Fayyumi berkata, “‘وَقَفَتِ الدَّابَّةُ تَقِفُ وَقْفًا وَ وُقُوْفًا’ artinya hewan tunggangan berdiam diri. Waqafat ad-dar artinya menahan rumah di jalan Allah.”

Al-Fairuzabadi berkata, “‘وَقَفَ يَقِفُ وُقُوْفًا’ artinya senantiasa diam. ‘وَقَفَ الدَّارَ’ artinya menahan rumah. Misalnya, ‘وَقَفَ الشَّيْءَ’ (menahan sesuatu). Maksudnya, menahannya sehingga tidak boleh dijual atau diwariskan. Ia dijadikan berada di jalan Allah.”

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Mizan Amanah.